Na Radlinského v Starom Meste dočasne vynášajte smeti do náhradných nádob

762

Pre prebiehajúce stavebné práce na Radlinského ulici v Starom Meste budú vytvorené dočasné stanovištia na nádoby na zmesový komunálny odpad. Dôvodom je ich lepšia prístupnosť pre smetiarske vozidlá, ktoré sa kvôli rozkopávke nemôžu dostať k bežne využívaným odpadovým nádobám.

Zberné nádoby s objemom 1100 l na zmesový komunálny budú umiestnené na rohu ulíc:

  • Radlinského / Vazovova (1 ks)
  • Radlinského / Bernolákova (2 ks)

„Pre obyvateľov budú vytvorené dočasné stanovištia umiestnením náhradných 1100 l zberných nádob, aby bol do ukončenia prác zabezpečený odvoz komunálneho odpadu. Prosíme obyvateľov, aby komunálny odpad dočasne vkladali do týchto nádob. Nádoby z odvozných miest budú vyprázdnené po ukončení stavebných prác, ihneď ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná,“ uviedla spoločnosť OLO, a.s.

Zdroj: Staré Mesto