Na Seneckej ceste spustili semafor, vodiči sa sťažujú na kolóny

1256

Spustenie semafora na Seneckej ceste I/69 na križovatke pri logistickom parku v blízkosti obce Ivanka pri Dunaji spôsobuje komplikácie v doprave. Upozorňujú na to obyvatelia a aktivisti z tunajších obcí. Problémy evidujú samosprávy i polícia, ktorá zvoláva na utorok 3. 8. pracovné stretnutie.

Po spustení semafora sa podľa občianskeho združenia Triblavina vytvorili kilometrové kolóny siahajúce cez celú obec Ivanka pri Dunaji. „Spomalili tak celú spádovú oblasť, ako Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Veľký Biel, Tureň, Zálesie, Tomášov, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob. Autá vychádzajúce z logistického areálu pritom čakali na križovatke maximálne 20 sekúnd,“ uviedli aktivisti. V popoludňajšej dopravnej špičke sa na Seneckej ceste zas tvoria kolóny smerom z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Na tejto ceste sa podľa obyvateľov aj pred spustením semafora často tvorila zhustená premávka a kolóny. Spustenie semafora tento problém podľa nich ešte zhorší, a to najmä po začiatku školského roka.

Obec tvrdí, že o spustení semafora nebola oficiálne informovaná. Pre zhoršenie dopravnej situácie sa obrátila na políciu so žiadosťou o prehodnotenie aktuálneho stavu. „Výrazné spomalenie dopravy na Seneckej sme navrhovali riešiť buď vypnutím svetiel na svetelnej križovatke, alebo zmenou signálneho plánu v čase rannej a popoludňajšej špičky,“ uviedla samospráva Ivanky pri Dunaji na svojom webe. Starosta sa obrátil na jednu z logistických firiem, ktorá kontaktovala správcu križovatky a Slovenskú správu ciest so žiadosťou o riešenie dopravnej situácie. „Zároveň bolo rokovanie so zástupcami krajského a okresného dopravného inšpektorátu, ktoré potvrdilo záver, že obec má žiadať o zmenu signálneho plánu,“ uviedla samospráva.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave uviedlo, že sa krajský dopravný inšpektorát problémom intenzívne zaoberá. „Bratislavskí policajti zvolali na utorok pracovné stretnutie za účasti správcu cestnej dopravnej signalizácie, projektanta, krajského dopravného inšpektorátu a zástupcu obce Ivanka pri Dunaji,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.

Cestná dopravná signalizácia križovatky I/61 – Farná bola podľa jej slov spustená do skúšobnej prevádzky 20. júla s tým, že je v koordinácii s ďalšou signalizáciou na križovatke Cesta na Senec – Pri Mlyne. Projektovú dokumentáciu cestnej dopravnej signalizácie vypracoval podľa polície autorizovaný projektant na základe vykonaného dopravného prieskumu, a to prejazdu vozidiel v príslušných smeroch. „Križovatka je riadená v dynamickom režime, čo znamená, že podľa dopytu od vozidiel (detektory) a chodcov (dopytové tlačidlo na stožiaroch cestnej dopravnej signalizácie) je zaraďovaný zelený signál minimálnej a maximálnej dĺžky určenej podľa dopravného zaťaženia,“ spresnila Martiniaková.

Krajský dopravný inšpektorát bol prítomný pri spustení semafora a navrhol zvýšiť časovú medzeru medzi vozidlami v hlavnom smere. Za bezporuchovosť a čo najoptimálnejšie prevádzkovanie semafora je podľa hovorkyne zodpovedný správca signalizácie Logistic Park so sídlom na Rusovskej ceste v Bratislave.

Slovenská správa ciest uviedla, že umiestnenie semaforov a ich nastavenie na základe signálneho plánu povoľuje cestný správny orgán, a to na základe schválenia krajským dopravným inšpektorátom. „SSC si v stanovisku uplatňuje požiadavku na uprednostnenie vozidiel na hlavnom ťahu cez križovatky riadené cestnou svetelnou signalizáciou. Túto požiadavku si SSC uplatnila v stavebnom povolení aj v prípade stanoviska k cestnej svetelnej signalizácii pri logistickom parku,“ uviedol hovorca SSC Martin Guzi. SSC potvrdila, že správcom semafora je spoločnosť Logistic Park. Zároveň deklaruje, že vykonala prvé kroky k uplatneniu si požiadavky na uprednostnenie hlavného ťahu – cesty I/61 – podľa stavebného povolenia tak, aby nevznikali zápchy. „Spolupracujeme s krajským dopravným inšpektorátom, ktorý danú situáciu rieši s projektantom a so správcom cestnej svetelnej signalizácie,“ poznamenal Guzi.

Zdroj: TASR