Na Slovensku bude od štvrtka opäť platiť núdzový stav, zatiaľ na 45 dní

18872

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra opäť platiť núdzový stav. Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh premiéra Igora Matoviča na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť „dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky“. Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Premiér na sociálnej sieti priblížil, že núdzový stav bude platiť zatiaľ na dobu 45 dní. Podľa jeho slov sa uvidí, ako sa prejaví na vývoji situácie cestovanie počas Dušičiek a následne sa rozhodneme, či sa v ňom bude pokračovať, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu.

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Čo znamená núdzový stav?

  • Zákon uvádza, že počas núdzového stavu možno napríklad obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou, ale aj slobodu pohybu a pobytu.
  • Môže prísť ku zákaz vychádzania v určenom čase a zákaz vstupu na postihnuté alebo ohrozené územie.
  • Obmedzené môže byť aj právo pokojne sa zhromažďovať, právo slobodne rozširovať informácie a možno zakázať štrajky.
  • Ďalej hovorí aj o ďalších obmedzeniach a povinnostiach týkajúcich sa pracovnej povinnosti či výkonu vlastníckeho práva.
  • Možno napríklad uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti.

Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu  na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

Zdroj: TASR