Na slovenských školách bude viac pohybu a športu

672

Už takmer 30 organizácií podporilo Verejné vyhlásenie OZ Rodičia.sk Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl! Aj samotní verejní činitelia väčšinou súhlasia, že deti potrebujú viac aktívneho pohybu a mal by preto byť prítomný na školách. Dnes to však nie je úplne tak a väčšina škôl nezvláda ani adekvátnu výučbu telesnej výchovy. Rodičia tak kvôli pohybu a športu svojich detí musia robiť sponzorov a taxikárov.

Deti a mládež na Slovensku majú za sebou školský rok poznačený pandémiou COVID-19, ktorý v závislosti od veku strávili v menšej alebo väčšej miere doma izolovaní od svojich kolektívov. Väčšina sa vzdelávala online, mnohí inou formou dištančnej výuky, prípadne vôbec.

Aké to zanechalo dopady na deťoch, a čo ako spoločnosť mienime urobiť pre to, aby sa všetky negatívne dopady vykompenzovali?

„Považujeme za nevyhnutné si spoločne priznať, že napriek objektívne najmenšiemu riziku ochorenia na infekciu COVID-19, museli deti a mládež v mene solidarity obetovať najviac. Zavreli sme im školy, ihriská, športoviská, záujmové aktivity a obmedzili takmer všetko, čo predtým tvorilo ich život. Utrpelo, a stále trpí, ich fyzické a duševné zdravie, utrpelo ich vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Podľa celoslovenského reprezentatívneho prieskumu OZ Rodičia.sk z júna 2021 až tri štvrtiny ľudí (s deťmi alebo bez) sú presvedčení, že obmedzenie športových a pohybových aktivít počas 2. vlny pandémie malo veľmi alebo skôr negatívny vplyv na duševné a aj fyzické zdravie detí a mládeže, pretože až 93% respondentov súhlasí, že práve šport a pohyb sú nevyhnutným predpokladom pre ich zdravý vývoj. Ako rodičia a ako zástupcovia organizácií, ktorým nie je osud detí a mládeže ľahostajný, sme preto presvedčení, že je povinnosťou celej spoločnosti upriamiť pozornosť práve na ne a urobiť všetko preto, aby sa čo najskôr mohli z tejto krízy zotaviť a vykročiť správnym smerom – k zdraviu, vzdelaniu a spokojnosti. Nevieme, kedy táto kríza skončí, ale vieme, že nemôžeme dlhodobo obmedzovať právo detí na slobodný pohyb, vzdelanie a socializáciu.“ píše sa v spoločnom vyhlásení organizácií pôsobiacich v oblasti športu, vzdelávania, podnikania, podpory a ochrany zdravia detí a mládeže.

Občianske združenie, chce túto možnosť využiť na to, aby upozornilo celú spoločnosť, že tieto trendy zhoršujúceho sa fyzického a duševného zdravia detí a mládeže na Slovensku nie sú len javom súvisiacim s pandémiou, ale skôr dlhodobá realita, ktorú pandémia len odhalila a urýchlila. Celé vyhlásenie organizácií nájdete TU.

Zdroj: OZ Rodičia.sk