Na Strednej odbornej škole Samuela Jurkoviča sa maturovalo

680

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave sa aj napriek rozhodnutiu Ministerstva školstva SR, maturity konali. Samozrejme neboli to klasické maturity, ako ich poznáme z minulosti.

„Naši žiaci študujúci v systéme duálneho vzdelávania chceli odprezentovať svoje štvorročné pôsobenie u svojich zamestnávateľov a tak zavŕšiť svoje štúdium. Preto po dohode so zamestnávateľmi a školou sa konala online praktická časť maturitnej skúšky. Žiaci okrem vylosovanej témy popísali svojho zamestnávateľa, jeho históriu i súčasnosť.  Zaspomínali na najkrajšie aj najťažšie chvíle na pracovisku i v škole.“ informuje riaditeľka školy Tatiana Mókosová.

Celá prezentácia sa niesla v príjemnej a pohodovej atmosfére a bola ohodnotená známkou. Táto známka je zároveň súčasťou klasifikácie žiakov na konci štvrtého ročníka. Témy jednotlivých prezentácií si žiaci vylosovali ešte na začiatku školského roka a v priebehu celého štvrtého ročníka na nich spolu so svojimi inštruktormi tvrdo pracovali. Preto nechceli, aby zostali len tak niekde zapadnuté prachom. A práve na ich podnet sa škola aj jej duálni partneri rozhodli, že umožnia žiakom svoje práce odprezentovať.  

Celá akcia bola veľmi emotívna, nakoľko sa na prezentáciu prihlásili žiaci z celého Slovenska, ktorí sa pripravujú pre konkrétneho zamestnávateľa. Tiež sa prezentácie zúčastnili aj ich inštruktori, majstri, triedni učitelia a riaditelia škôl.