Na Univerzite Komenského sa slávnostne otvorilo Centrum aktívneho starnutia

1845

Udržať si fyzickú zdatnosť a mentálnu sviežosť do vysokého veku. Cieľ, s ktorého dosahovaním nie ste v Starom Meste odkázaní iba na seba. Na Univerzite Komenského v Bratislave sa slávnostne otvorilo Centrum aktívneho starnutia.

Kondícii a zdravému životnému štýlu seniorov sa tu venuje tím profesionálov z FTVŠ UK , s ktorou má Staré Mesto podpísané memorandum o spolupráci. Táto spolupráca prináša konkrétne výsledky. Jedným z nich je aj práca na zlepšení kondície a zdravia staromestských seniorov.

„Z projektu CAA máme obrovskú radosť. V Starom Meste žije veľký počet aktívnych seniorov. Zaujímavosťou je, že napríklad storočných Staromešťanov, vo veku 100 plus žije u nás takmer tridsať, seniorov vo veku 90 – 99 je takmer šesťsto, Staromešťanov vo vekovej kategórii 60 – 90 je vyše desaťtisíc. Aj preto venujeme týmto skupinám mimoriadnu pozornosť,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Každý senior, ktorý chce žiť aktívne a zdravo, nájde informácie o možnosti absolvovať programy prevencie a podpory zdravia seniorov v Centre aktívneho starnutia v online magazíne Zrazu.

Zdroj: Staré Mesto; Foto: Barbora Jančárová