Na VŠZaSP Sv. Alžbety vznikli nové učebne pre študentov zubnej techniky

1107
Zdroj: FB Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o

Na Vysokej škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety vznikli nové učebne pre študentov zubnej techniky. Kapacita študujúcich sa vďaka tomu zvýšila. Uviedla to garantka študijného odboru Eliška Knošková.

„Bolo potrebné rešpektovať požiadavky, predovšetkým Slovenskú komoru zubných technikov, ktorá zmapovala terén a zistila nedostatok vysoko erudovaných odborníkov, ako je práve zubný technik,“ priblížila. Rekonštrukcia školy prebiehala v čase od marca 2019 až do júna 2021. V priestoroch budovy vznikli nové učebne s potrebným vybavením. „Vybudovala sa nová zubná technika, ktorá má dve zubné techniky – pracovne pre 24 študentov s príslušným vybavením, ako pracovné stoly, mikromotory, odsávacie zariadenie, termonože, kahany, skenovacie aparáty, keramické piecky, hydropneumatické prístroje, ale aj didaktickú techniku,“ dodala Knošková.

Kapacita študentov sa vďaka rekonštrukcii zvýšila na 24 študentov v ročníku. „Aj napriek tomu, že na prijímacie pohovory sa každým rokom zvyšuje počet uchádzačov, pre terén je postačujúci počet prijatých 24 študentov, ktorí sú z celého Slovenska,“ vysvetlila.

Rekonštrukciu školy podporila SKZT. „V tomto smere SKZT prispela finančnou sumou v hodnote 5000 eur, ktoré boli cielene použité na nákup nového vysokokapacitného kompresora a pracovných stolov na odbornú výučbu,“ skonštatovala riaditeľka komory Hana Dohálová.

SKZT pripomenula, že zubná technika sa dá študovať okrem VŠZaSP Sv. Alžbety už iba v Košiciach na zdravotníckej škole, kde sa trieda pomaturitného nadstavbového štúdia otvára každé dva roky. Nároky na povolanie zubného technika sa stále zvyšujú, preto je prioritou komory podporovať vzdelávanie zubných technikov formou bakalárskeho štúdia. „V takmer polovici členských štátov EÚ sa bakalárske štúdium stáva štandardom vzdelávania zubných technikov a počet sa každým rokom zvyšuje,“ dodala riaditeľka.

Zdroj: TASR