Na základných školách sa zastavuje známkovanie

2462

Mnohým školám sa v súčasnosti darí učiť aj na diaľku ukážkovo, sú však aj školy, kde tomu tak nie je. Veľa rodičov vníma, že žiaci majú doma rôzne podmienky na vzdelávanie a to nielen čo sa týka technického vybavenia a internetu, ale aj možnosti vysvetlenia učiva či komunikácie so školou alebo učiteľom.

Nová riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Miroslava Hapalová, ktorá je poverená riadením, spolu s tímom pripravila usmernenia, ktorých cieľom je školám i rodinám uľahčiť súčasnú situáciu a pomôcť im tieto náročné časy lepšie zvládnuť. Jedným z nich je, že od pondelka sa na základných školách , počas prerušeného vyučovania, zastavuje známkovanie.

Ide pritom o prvú sériu odporúčaní, ktoré ŠPÚ pripravil k aktuálnej situácii. Týka sa hlavne hodnotenia a klasifikácie žiakov.

Hlavným princípom hodnotenia počas prerušeného vyučovania je, aby bola zaručená spravodlivosť žiakov pri hodnotení a rešpektované individuálne podmienky na domácu prípravu,“ spresnila Hapalová.

Poznamenala, že ak učitelia počas prerušeného vyučovania už žiakov známkovali, aby tieto známky nebrali natoľko do úvahy pri záverečnom hodnotení.

Učitelia by teda mali žiakov hodnotiť slovne. Pričom slovná spätná väzba by mala byť konštruktívna, mala by žiakov motivovať, ale mala by zároveň pomenúvať chyby, ktoré žiaci robia, ako aj poskytovať návody na ich odstránenie.

Žiaci základných škôl tiež tento rok nemôžu prepadnúť. ŠPÚ odporúča, aby sa neklasifikovali predmety, pri ktorých sa nevedia v súčasnosti naplniť ciele predmetu ako napríklad telesná či výtvarná výchova.

Zároveň všetci štvrtáci a deviataci dostanú tento rok vysvedčenie s doložkou o ukončení príslušného stupňa vzdelávania.

V prípade žiakov stredných škôl je možné realizovať priebežné hodnotenie aj formou klasifikácie. Ani stredoškoláci však nebudú tento rok opakovať ročník. K ukončeniu vzdelania na stredných školách bude podľa Hapalovej vydané samostatné usmernenie.

Po Veľkej noci rezort školstva zverejní, aký rozsah učiva by mali žiaci počas zatvorených škôl dostávať. „Nemali by sme mať v tomto období nereálne očakávania na žiakov a ich rodiny,“ dodala. Všetky školy a školského zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku.