Na župných školách maturuje vyše tri tisíc žiakov

687

V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je 54 stredných škôl. V aktuálnom školskom roku 2021/22 na nich maturuje 3 173 žiakov, z toho 987 na gymnáziách a 2 186 žiakov na stredných odborných školách a konzervatóriách. Maturitná skúška sa skladá z externej časti a internej časti maturitnej skúšky.

„Maturity sa opäť vrátili do starých koľají. Preto všetkým maturantom želám veľa energie a držím päste, aby ju zvládli čo najlepšie. Verím, že aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu na našich školách, ich modernizácii či množstva nových odborov reagujúcich na trh práce, sa v praxi ľahšie uplatnia a úspešne tak naštartujú svoju kariéru,“  povedal predseda BSK Juraj Droba.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v riadnom termíne koná od 15.3. do 18.3.2022. V utorok mali maturanti test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry. V stredu 16.3. ich čaká cudzí jazyk, vo štvrtok 17.3.  matematika a v piatok 18.3. slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Žiaci budú mať v tomto školskom roku navýšený čas na riešenie testov o 15 minút.

Ak bol žiak pozitívny alebo je v karanténe, bude písať maturitnú skúšku v náhradnom termíne v apríli a to od 5.4. do 8.4.2022. V prípade, že neuspel má ešte k dispozícii opravný termín od 5.9. do 8.9.2022 alebo potom riadny termín nasledujúceho školského roka.

Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať v čase od 23. 5. 2022 do 10. 6 2022. Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné Regionálne úrady školskej správy. Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je vyhradený na september 2022 alebo február nasledujúceho školského roka.