Plán dní otvorených dverí župných stredných škôl

1753
Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej v Bratislave
Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej v Bratislave

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky.

Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať. Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Názov školyDeň otvorených dverí v školskom roku 2022/2023
Gymnázium Karola Štúra Modra2. februára 2023
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 BA30. januára 2023, cca od 13:00
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 BAvirtuálny DOD
Gymnázium Senecká 2, Pezinok12. decembra 2022
 od 16. do 20. januára 2023 – individuálne konzultácie pre rodičov (po predchádzajúcej dohode)
Gymnázium A. Bernoláka Senec 9. februára 2023 – pre 5. roč. ZŠ – žiaci
 9. februára 2023 o 17:00 hod. pre rodičov piatakov
ŠpMND a Gym, Teplická 7, BA8. februára 2023
ZŠ a Gym s VJM, Dunajská 13, BA10. februára 2023
SOŠ gastr. a hotel. Služieb Farského 9, BA 17. januára 2023, od 09:00 do 14:00
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch BA14. februára 2023, od 9:00 do 15:00
OA Nevädzova 3 BA17. februára 2023, od 8.00 do 12.00
OA Račianska 107 BA17. februára 2023
OA Dudova 4 BA7. februára 2023, od 8:30 do 14:00
SOŠ pedagogická Bullova 2 BA 6. februára 2023 o 14:00
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova BA orientačne v mesiaci február 2023
 14. februára 2023
Konzervatórium Tolstého 11 BA21. januára 2023
 1. apríla 2023
Tanečné konzer. E. Jaczovej Gorazdova 20 BA27. januára 2023, od 14:00 do 18:00
ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11 BA3. marca 2023
SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 BAfebruár 2023 (termín bude upresnený)
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 BA 19. januára 2023
 9. februára 2023
 9. marca 2023
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie BA15. februára 2023
SPŠ dopravná Kvačalova 20 BA 8. februára 2023
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35 BA 7. februára 2022
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 BAPrezenčne – 15. decembra 2022 , 25. januára 2023
 Online – 12. januára 2023
SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra 13. decembra 2022, od 8:00 do 17:00
SOŠ dopravná Kvačalova 20 BA15. februára 2023
SOŠ technická Vranovská 4 BA25. januára 2023
 14. februára 2023
SOŠ automob. a podnikania Kysucká 14 Senec9. februára 2023
SZŠ Záhradnícka 44 BA10. februára 2023, od 10:00 do 14:00
SZŠ Strečnianska 20 BA1. februára 2023, od 08:00 do 16:00
Spojená škola Ostredkova 10 BA3. februára 2022
Spojená škola Tokajícka 24 BA16. februára 2023
Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji 6. februára 2023
 28. februára 2023
 23. marca 2023
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA6. februára 2023

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!