Najúčinnejšou zbraňou proti koronavírusu je prevencia

2049

Bratislavský samosprávny kraj sa v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou sústreďuje na prevenciu. V župných zariadeniach sociálnych služieb sprísňuje hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Tie sa týkajú najmä osobných návštev, nákupov vo veľkých centrách či dovoleniek v zahraničí.

„Konáme proaktívne. Sledujeme epidemiologickú situáciu. Zavádzame preventívne opatrenia. Cítime zodpovednosť voči prijímateľom sociálnych služieb a nechceme zažiť situáciu ako na jar. Ak sa prestaneme správať zodpovedne, hrozí nám problém obrovského rozmeru. Preto vyzývam všetkých, aby nepoľavovali a dodržiavali potrebné opatrenia. Týka sa to najmä najviac ohrozených osôb – klientov zariadení sociálnych služieb vrátane seniorov. Nie všetko je však v našich rukách, mnohé závisí aj od rodinných príslušníkov. Preto apelujem na individuálnu zodpovednosť každého jednotlivca, keďže nezodpovedný prístup ohrozuje zdravie všetkých klientov v zariadení, samotný personál aj okolie,“ zdôraznil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavská župa na jar po vypuknutí pandémie realizovala sériu proaktívnych opatrení ako prerušenie výučby na stredných školách, obmedzenie kultúrnych podujatí, hygienické opatrenia v župných zariadeniach, či dezinfekcia spojov hromadnej dopravy. Pripravenosť na prípadnú druhú vlnu považuje župa za kľúčovú.

„V zariadeniach sociálnych služieb sme identifikovali tri rizikové skupiny osôb – zamestnancov, príbuzných a najmä prijímateľov sociálnych služieb. Riaditeľov domovov sociálnych služieb (DSS) sme požiadali o zvýšenú pozornosť predovšetkým v prípade návštev klientov zo strany rodinných príslušníkov. Odporučili sme im stretávať sa vo vonkajšom prostredí, podľa možnosti bezkontaktne,“ povedala Marica Šiková, riaditeľka Odboru sociálnych služieb BSK.

V rámci ochrany klientov považuje župa za dôležité, aby príbuzní s prijímateľmi nechodili na miesta s vysokou návštevnosťou ľudí, nebrali ich na nákupy do veľkých centier či na dovolenky do zahraničia. Ak už príbuzní vycestovali do zahraničia, je potrebné dodržiavať karanténu, hygienické opatrenia a nevystavovať klientov zbytočnému riziku. Opatrenia sa týkajú aj zamestnancov DSS, ktorí sú po návrate zo zahraničnej dovolenky testovaní a musia dodržiavať všetky preventívne opatrenia vydané zariadením.

„Chceme chrániť starších ľudí, keďže podľa štatistiky v Európskej Únii v rámci pandémie COVID-19 bolo 80% úmrtí u ľudí starších ako 75 rokov. Dôvody sú dva. Ide o veľa ľudí na malom priestore a o ľudí v zhoršenom zdravotnom stave. Dôležitý je monitoring základných vitálnych funkcií 3x denne, kedy sa meria teplota, tlak, pulz a dychová frekvencia. To dá úvodné varovanie týkajúce sa zdravotného stavu klienta. Bratislavská župa preto zabezpečila a dodala takéto oxymetre do každého svojho zariadenia sociálnych služieb. Verím, že aj pandemická komisia vytvorí taký plán, v ktorom nájdeme správne riešenie pre prípadnú nadchádzajúcu druhú vlnu,“ vysvetlil Tomáš Szalay, riaditeľ Odboru zdravotníctva a lekár BSK. Zároveň doplnil, že potrebné bude aj dostatočné zásobenie župných DSS osobnými ochrannými pomôckami tak, aby ich počet spĺňal normatív jednotlivých zariadení. O tie bude BSK žiadať správu štátnych hmotných rezerv.