Banský náučný chodník Pezinok

5163
Banské vody vytekajúce z pyritovej štôlne pri Banskom náučnom chodníku Pezinok, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Prinášame vám šiesty diel zo seriálu Náučné chodníky. Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja. Prejdite sa históriou miestneho baníctva.

Banský náučný chodník vedie nenáročnou trasou, začína v Pezinku, v časti Zumberg a cez Sirkovú, lesmi popod Žilovú a okolo Rudných baní v Hrunej doline sa opäť vracia na Zumberg. Chodník je čiastočne prepojený so žltou turistickou značkou.

Začiatok Banského náučného chodníka Pezinok pred areálom nemocnice pri božej muke svätého Klementa z roku 2010 pri hlavnej ceste Pezinok – Malacky, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Informačný panel pri geologickej expozícii – minigeoparku – na odbočke zo začiatku trasy Banského náučného chodníka Pezinok, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky,eu

Banský náučný chodník je možné si prejsť aj so sprievodcom na požiadanie na tel. 0905 300 884 alebo 0904 400 876. Krátka odbočka od východiska trasy náučného chodníka smerom ku golfovému ihrisku vedie k Pezinskému minigeoparku – informačnému panelu so šiestimi blokmi miestnych hornín. V oblasti 11. zastávky náučného chodníka (pri štôlni Budúcnosť) bol v rámci aktivít rodiaceho sa Geoparku Malé Karpaty v roku 2019 upravený oddychovo-náučný areál prírodného a banského skanzenu Budúcnosť.

Banský náučný chodník Pezinok sčasti vedie po spevnených lesných cestách, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

V rámci ďalších zastávok sa dozvieme viac o pezinských sírno-železitých kúpeľoch, o pôvodnej základni starých baní, o ťažbe pyritu a zlata, o banskej doprave, spracovaní rudy a o Ťažobnom závode Rudné bane Pezinok a v neposlednom rade sa prejdeme príjemným prostredím lesov Malých Karpát.

Pred antimónovou štôlňou na trase Banského náučného chodníka Pezinok, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Štôlňa Budúcnosť – posledná zastávka Banského náučného chodníka Pezinok, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Trasa Banského náučného chodníka Pezinok, naucnechodniky.eu
Územie a poloha panelov Banského náučného chodníka Pezinok, naucnechodniky.eu

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: naucnechodniky.eu