Náučný chodník v Zámockom parku

1841

Prinášame vám šestnásty diel zo seriálu Náučné chodníky. Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja.

Zámocký park v Pezinku

Za jeho zakladateľa sa považuje gróf František Pálfy, ktorý v roku 1844 vtedajšiu záhradu a okolie hradu premenil na anglický park. Vysadil rozličné vzácne stromy, vybudoval široké chodníky – cestičky a pri nich pomníčky obľúbených grófskych psov. Zámocký park sa stal miestom oddychu, pochôdzok, rybačky, poľovačky a zábavy pre domáce i cudzie panstvo.

Takto vydržal park do roku 1909, do smrti posledného majiteľa z pálfyovského rodu – grófa Jána. On daroval zámok i park štátu – Alžbetínskej univerzite v Bratislave. Neskôr bolo zariadenie zámku vydražené a ten spolu s parkom pustli.
V roku 1931 zámok i park kúpilo mesto Pezinok. Keďže nebolo schopné splácať pôžičku na kúpu, v roku 1939 zámok predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu. Park si však mesto ponechalo dodnes. Napr. v roku 1953 bolo do parku dosadených 1 536 nových stromov a kríkov, v roku 1960 – 254 kusov drevín, ďalšie v roku 1974.
V súčasnosti slúži park ako miesto oddychu pre obyvateľov a návštevníkov Pezinka. Jeho súčasťou je okrem trávnatých plôch a vzácnych drevín i jazierko. V areáli s rozlohou 5 ha sídli Centrum voľného času. Park je prepojený na detské ihrisko.

Náučný chodník

Na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe je popis rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú. Po parku je rozmiestnených aj 18 malých tabuliek so slovenskými a latinskými názvami konkrétnych rastlín.
Návštevníci majú možnosť prostredníctvom týchto informačných tabúľ oboznámiť sa s názvami rastlín a živočíchov, ako aj s bližším popisom ich výskytu v Zámockom parku.

Rastliny

Tak ako v minulosti, aj dnes slúži park predovšetkým ako miesto na odpočinok a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti a bohatosti rastlinstva patrí k jedinečným miestam nášho mesta.
Vzhľad parku sa v súčasnosti zmenil, niektoré staré a choré stromy boli odstránené a namiesto nich boli vysadené nové mladé stromy a kríky. Zo vzácnych druhov sa tu nachádza gledíčia trojtŕňová, beztŕňovec dvojdomý, platan javorolistý a magnólia soulongova.

Živočíchy

Zámocký park sa stal domovom mnohých zvierat, ktoré môžete vidieť pri prechádzke parkom. Sú to najmä vtáky, z ktorých obýva miestne stromy nemalé množstvo. Niektoré tu trávia celý rok, iné k nám začínajú prilietať z teplých krajín už na začiatku jari.
Okrem vtákov stretnete v parku najčastejšie veveričku, v jazierku sa chovajú kapry a podkrovia budov nachádzajúcich sa v parku sa stali domovom netopierov.

Prejdite sa Zámockým parkom:

Každý týždeň iný zážitok: Zámocký park

🌳🦚 KAŽDÝ TÝŽDEŇ INÝ ZÁŽITOK: ZÁMOCKÝ PARK V PEZINKUGróf František Pálffy premenil v roku 1844 okolie vtedy vodného hradu na anglický park. Vysadil vzácne stromy, vybudoval široké chodníky a pri nich pomníky obľúbených grófskych psov. Zelenú oázu pokoja nájdete priamo v centre Pezinka. Stretnete tu nádherné pávy, kačice v jazierku, uvidíte pestrú skladbu vtáctva aj veveričky. Príďte si zabehať, zacvičiť jogu, poprechádzať sa alebo si len tak posedieť. Areál je prepojený s dreveným detským ihriskom a lanovou dráhou.Za video ďakujeme Travel Malé Karpaty a za finančnú podporu Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Uverejnil používateľ Bratislava Region Tourism Utorok 18. augusta 2020

Orientačná mapka náučného chodníka

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: m.pezinok.sk