Náučný prírodopisný chodník Čierna voda

3621
Medzi Bernolákovom a Novou Dedinkou vedie Náučný prírodopisný chodník Čierna voda po kvalitnom asfaltovom cyklochodníku popri rieke. Foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja.

Prejdite sa pešo po cyklochodníku a prečítajte si zaujímavé informácie.

Náučný chodník Čierna voda je prírodopisného charakteru, začína v Bernolákove na Trnavskej ulici pri moste cez Čiernu vodu. Trasa chodníka pokračuje po cyklochodníku z Bernolákova do Novej Dedinky. Na trase chodníka sa nachádza 11 informačných tabúľ a jeho prechod nám pešo zaberie asi 1,5 hodiny. Úvodný informačný panel stojí nižšie po toku Čiernej vody v areáli miestneho Street Workout parku a detského ihriska.

Úvodný informačný panel Náučného prírodopisného chodníka Čierna voda v areáli Street Workout parku a detského ihriska v Bernolákove poniže cestného mosta cez rieku. Foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Čierna voda

Nížinný vodný tok, pramení v Malých Karpatoch pod Malým Javorníkom západne od Svätého Jura, ústi v Podunajskej rovine pod obcou Čierna Voda do Malého Dunaja s priemerným prietokom 2,2 m³/s, jeho dĺžka je 113 km. Na Podunajskej rovine vytvára meandre, miestami sa zachovali slepé ramená. Tok pretínajú mnohé vodné kanály. Preteká cez obce Svätý Jur, Bernolákovo, Nová Dedinka, Tureň a Čierna Voda, poniže ktorej ústi. Pod obcou Čierna Voda sa z nej odpája Stará Čierna voda, preteká cez Vozokany, Tomášikovo, Kráľov Brod a Dolný Chotár, pod ktorým východne od Topoľníkov ústi do Malého Dunaja. Pozdĺž Čiernej vody medzi Bernolákovom a Novou Dedinkou je vybudovaná cyklotrasa.

Pri Náučnom prírodopisnom chodníku Čierna voda. Foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka

Trasa s dĺžkou 4,5 km začína pri lávke cez Čiernu vodu v centre Bernolákova, vedie popri toku okrajom obytnej zóny, ďalej cez extravilán obcí Bernolákovo a Nová Dedinka. V Novej Dedinke vedie cez obytnú radovú zástavbu po most cez Čiernu vodu. Cyklotrasa je súčasťou trasy Senecká cyklomagistrála, nadväzuje na už existujúcu cyklistickú trasu medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji a z Bernolákova je napojená na cyklotrasu do Pezinka.

Zastávka na Náučnom prírodopisnom chodníku Čierna voda s informačnými panelmi, lavičkami a stojanmi na bicykle. Foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Bernolákovo

Obec medzi Ivankou pri Dunaji a Sencom na kontakte južného cípu Trnavskej pahorkatiny a Podunajskej roviny pri toku Čierna voda. Staršia časť obce leží na vyzdvihnutej okrajovej kryhe neogénneho podložia s pokrovom spraší tiahnucim sa severným smerom, ktorú podmyla Čierna voda a odhalila tak v strmom svahu morské sedimenty (štrky, piesky, pieskovce, íly).

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209, keď uhorský kráľ Ondrej II. daroval Šebešovi obec Čeki, neskôr nazývanú Čeklís. Jej história je spojená so strážením cesty vedúcej z Bratislavy do Trnavy a Šintavy (dnešná Trnavská ulica). Obec bola vo vlastníctve kráľov (Arpádovci, Karol Róbert z Anjou, Žigmund Luxemburský) a významných šľachtických rodov (Hunt-Poznan, grófi zo Sv. Jura a Pezinka, páni z Čeklísa, Matúš Čák, rod Abraháma Rufusa, páni z Rozhanoviec, rod Thurzovcov a rod Esterházyovcov). Bola tu poštová stanica na trase dostavníkovej poštovej cesty z Viedne do Sibiu v Sedmohradsku – prvá od Bratislavy –, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1553 a slúžila až do zavedenia vlakovej pošty. Túto funkciu obce pripomína Poštová ulica.

Gróf Jozef Esterházy tu v rokoch 1714 – 1722 vybudoval barokový kaštieľ s francúzskym parkom a barokovou kaplnkou sv. Anny na jeho konci. V roku 1766 bola – neďaleko kaplnky Svätej Anny – založená manufaktúra na výrobu súkna a bavlnených látok – kartúnka. V rokoch 1787 – 1791 tu pôsobil jazykovedec a kňaz Anton Bernolák, po ktorom bola obec v roku 1948 premenovaná.

Na západnom okraji Bernolákova stojí zrekonštruovaný barokový Esterházyovský kaštieľ – dnes rezort Theresia Chateau. Foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: naucnechodniky.eu