Návštevnosť na Cyklomoste lámala 17. novembra rekordy

1382

Cez Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi prešlo počas nedele vyše 3 000 návštevníkov. Tí sa prišli pozrieť na symbolicky zatvorené hranice medzi Slovenskom a Rakúskom. Počas podujatia Víkend zatvorených hraníc, ktorého organizátorom bol Bratislavský samosprávny kraj, si tak návštevníci pripomenuli 30. výročie pádu Železnej opony, ale najmä to, ako kedysi vyzeral prechod cez štátne hranice.

„Je to most, ktorý je viac ako len cyklomostom. Je to symbol spájania, symbol slobody. V tejto ťažkej dobe je dôležité si pripomínať jej cenu a hodnotu. Nezabúdajme na to, že sloboda má obrovskú cenu. Preto som rád, že si toľko ľudí prišlo tento deň pripomenúť s nami práve na Cyklomost slobody,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Víkend zatvorených hraníc zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj už po štvrtý raz v spolupráci s Ústavom pamäti národa ako súčasť Festivalu Slobody a mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves.Hranice sa symbolicky uzatvorili ráno o 10:00 a opäť sa otvorili po 18:00 hodine. Cez hranice bolo možné prejsť len s „cestovnou doložkou“ a „colným a devízovým vyhlásením“, ktorú si ľudia cestujúci na Západ v nedeľu vybavili priamo na Cyklomoste slobody. Vďaka župe si tak mohli niektorí návštevníci pripomenúť a tí mladší spoznať, že cesta do zahraničia sa za predchádzajúceho režimu nevybavovala ľahko. Súčasťou podujatia boli aj prednášky v neďalekom pohostinstve, kde sa záujemcovia zoznámili s procesmi, ktoré predchádzali oficiálnemu vycestovaniu ešte pred 30 rokmi, ale aj s kreatívnymi útekmi cez hranice, ktoré mali dobrý koniec. Vyvrcholením spomienkového podujatia bolo čítanie mien obetí železnej opony a pietny pochod k PamätníkuObetí železnej opony„, ktorý Bratislavská župa vybudovala v roku 2013.

Súčasťou bola aj prednáška o úteku Hartmuta Tautza, ktorého na hraniciach roztrhali psy, a ktorý je dodnes jedinou rehabilitovanou obeťou Železnej opony.

O tom, že ide o dôležitý moment našej histórie, svedčí aj záujem návštevníkov podujatia, ktorý tento rok zaznamenal rekord. V nedeľu 17. novembra 2019 automatická sčítačka umiestnená na moste zaznamenala vyše päť a pol tisíca pohybov. 563 patrilo cyklistom, pričom najviac ich po cyklomoste prešlo po 13:00 hodine, kedy sa v priebehu jednej hodiny na Slovensko vydalo 68 cyklistov.

„Najväčší nápor na „colnú kontrolu“ na cyklomoste však vytvorili peší návštevníci. Do Rakúska sa ich rozhodlo ísť vyše 2 600 a výlet na „Západe“ si mohli užiť vďaka opečiatkovanej cestovnej doložke a správne vyplnenému colnému prehláseniu. Hranice boli symbolicky uzavreté od 10:00 a v prvej hodine sa rozhodlo republiku opustiť 125 ľudí. Najväčší „útek“ cez hranice však sčítačka zaznamenala po 14:00, kedy sa na západ rozhodlo odísť takmer 600 ľudí (594). Podľa údajov zo cyklosčítačky môžeme potvrdiť, že nám za hranicami včera neostal žiaden narušiteľ a že všetci občania sa poctivo vrátili,“ uzavrel s dávkou nadsázky starosta Devínske Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorý takisto na Cyklomoste slobody vydával „cestovné doložky“.


Pietna spomienka na obete Železnej opony v rámci Víkendu zatvorených hraníc - Cyklomost Slobody