Navštívili sme Modru. Toto sú projekty, ktoré chystáme v Malokarpatsku (video)

2632
Zľava starosta Modry Juraj Petrakovič a župan Juraj Droba.
Zľava starosta Modry Juraj Petrakovič a župan Juraj Droba.

Pokračujeme v tradícii „župných štvrtkov“. Župan Juraj Droba a zástupcovia odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov navštívili Modru a okolie. S primátorom a starostami prebrali spoločné projekty, ktoré urobia Malokarpatsko krajším a príjemnejším miestom pre život.

„Dnes ďalší výjazd do regiónu, tentokrát Modra a okolie. Stretol som sa s primátorom Modry, starostom Šenkvíc a starostkou obce Vinosady. Priamo na mieste som videl projekty týkajúce sa dopravy – plán vybudovania modranskej autobusovej stanice s parkovacím domom. Venovali sme sa aj rozvoju lokálnej ekonomiky a spôsobom, ako do nej zakomponovať našu vinársku školu.

Župné zariadenie sociálnych služieb Merema prejde kompletnou deinštitucionalizáciou a boli sme pozrieť stavenisko v areáli Kráľová, kde vyrastie jeden z rodinných domov pre prijímateľov. Projekt robíme v rámci programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

Prešiel som si aj celý areál na Zochovej chate, ktorého revitalizáciu spolufinancuje aj Bratislavskú župa. Témami stretnutia s primátorom a starostami bola aj cyklodoprava a vybudovanie cyklotrasy, ktorá spojí Modru a Šenkvice, rozvoj cestovného ruchu v regióne, zvyšovanie kapacít základnej školy v Šenkviciach a materskej školy vo Vinosadoch, projekty komunitných sociálnych služieb v Šenkviciach a rekonštrukcie ciest v mikroregióne,“ zhrnul po výjazde župan Juraj Droba.

Základná škola v Šenkviciach.

Toto sú projekty, na ktorých pracujeme:

Vinohradníctvo

 • Podpora vinohradníctva v Šenkviciach. Pestovanie bezhistamínových vín bio metódou, ekologické poľnohospodárstvo.

Školstvo

 • Zvýšenie kapacity Základnej školy Šenkvice spolu s jedálňou. Príspevok projektu ku konceptu SMART – školy:
  •  Zelená škola
  •  Digitálna škola
  •  Inkluzívna škola
  •  Aktívna, otvorená a partnerská škola
 • Reforma Strednej odbornej školy vinárskej a ovocinárskej. Škola zavedie aj duálne vzdelávanie.  

Oddychový areál pod Zochovou chatou

 • Projekt oddychového areálu v Modre – Piesku. K pumptrackovej dráhe pribudne skill park so štyrmi dráhami a rôznymi prvkami na oddych. Pokračujeme v revitalizácii areálu vodnej nádrže (v rámci spolupráce Interreg SK-AT), pribudne aj detské ihrisko.

Sociálne služby

 • Vznik zariadenia pre seniorov v Šenkviciach. Projekt je schválený v rámci Integrovaného regionálneho operačného  programu (IROP). Centrum sociálnych služieb bude mať kapacitu 6 lôžok a zariadenie opatrovateľskej služby rovnaký počet. Bude vytvorený aj priestor pre denné centrum.
 • Deinštitucionalizácia zariadenia sociálnych služieb Merema v Modre. V dvoch rodinných domoch v Častej a Dubovej vytvoríme miesta pre 24 prijímateľov sociálnych služieb.
Budúca cyklotrasa Modra – Šenkvice.

Doprava

 • Obchvat III. etapa Sv. Jur – Modra – Dubová.
 • Cesta III/1046 Blatné – Šenkvice – sanácia zosuvov v úseku 6,070 – 6,3 km. Realizácia sa očakáva v priebehu roka 2022.
 • Zásadná rekonštrukcia cesty III/1046 Šenkvice – Modra. Realizácia sa predpokladá v priebehu roka 2023.
 • Diagnostika mostov. V nadväznosti na ukončenie diagnostiky bude v priebehu 3. kvartálu roka 2022 vypracovaný investičný plán rekonštrukcie mostov.
 • Cyklotrasa Šenkvice – Modra. Projekt je schválený v programe IROP. Cyklotrasa bude dlhá takmer 5 kilometrov a mesto Modra prepojí s najbližšou železničnou trasou – v Šenkviciach. Predpokladaný dátum ukončenia je september 2022.
 • Prestupný terminál – záchytné parkovisko PARK AND RIDE MODRA. V meste Modra je navrhnuté záchytné parkovisko pre širokú spádovú oblasť, zohľadňovať bude nadväznosť na cyklodopravu a podporu pešej chôdze.
 • Výhľadové projekty do roku 2027 sú zásadná rekonštrukcia cesty III/1086 križovatka s II/502 Pezinok – Šenkvice križovatka s III/1046.
V Modre vyrastie terminál a parkovací dom.
Areál na Zochovej chate prejde revitalizáciou.