Navštívte výstavu August68 – Tri dni pred inváziou

549

Galéria Ladislava Bielika, n.o. usporiadala výstavu fotografií August68 Tri dni pred inváziou, autorov Ladislava Bielika a Michala Borského.

Fotografie autorov Ladislava Bielika a Michala Borského zobrazia dokonalý kontrast medzi dňami 17.8. (svadba) a 21.8. (okupácia) a tým aj hodnotu toho, čo nám násilie a bezprávie vzalo. Autori výstavného konceptu Boris Meluš a Martin Šichman zvolili miesta pre výstavu tak, aby nebránili prirodzenému pohybu verejnosti a dopravnej obsluhe.

„Výstavou fotografií August 68 nadväzujeme na našu predchádzajúcu početnú výstavnú činnosť, ktorá siaha od roku 1990 (Výstava August 68 v Grémiu na Gorkého ulici), resp. 1998 (Megaboard na Umeleckej besede, v roku 2008 (Výstava v parku, Šafárikovo námestie), až po rok 2018 (spoločná výstava Ladislav Bielik, Josef Koudelka Invázia na Hodžovom námestí a výstavy v Prahe, Bukurešti, Sofii a Budapešti),“ približuje Peter Bielik, riaditeľ Galérie Ladislava Bielika.

Zdroj: Galéria Ladislava Bielika, n.o.