Júnové zastupiteľstvo BSK

1072
zastupiteľstvo BSK

Ideový zámer vybudovania Špecializovaného zariadenia pre dospelých s pervazívnou vývinovou poruchou, ako i zámer revitalizácie parku v obci Malinovo schválili župní poslanci v piatok 23. júna 2023 na V. zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Okrem toho bol na programe aj Záverečný účet BSK za rok 2022 či Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v BSK na roky 2023 – 2026.

Materiály na rokovanie nájdete tu:
https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2023/zasadnutie-zastupitelstva-23-juna-2023/

Pozrite si záznam z rokovania: