Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 12.5.2023

671
zastupiteľstvo BSK

IV. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konalo v piatok 12. mája 2023.

Župní poslanci sa zaoberali viacerými bodmi. Na programe bola napríklad hĺbková obnova historických budov, a to konkrétne energetická úspora budov vo vlastníctve BSK, ako aj schválenie strategického dokumentu „Adaptačný plán BSK na zmenu klímy“. Poslanci rokovali aj o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2022.

Video záznam si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=lUH2TIYotqM

Materiály na rokovanie nájdete tu: