12. február 2021 – XXV. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

1918

V piatok 12. februára sa uskutočnilo XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja online formou.

Poslanci prerokovali viaceré body, medzi inými bol návrh na menovanie Renáty Názlerovej do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku. Schválili správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK za 2. polrok 2020, či návrh zámeny pozemkov a stavieb medzi BSK a Hlavným mestom SR Bratislava v roku 2021.

Renáta Názlerová sa stala riaditeľkou Centra sociálnych služieb Pezinku

Verejnosť ju pozná najmä z televíznych obrazoviek, kde dlhé roky pôsobila ako redaktorka, moderátorka, herečka, ale aj ako šéfredaktorka či scenáristka. Do pamätí sa vryla jej postava advokátky zo súdnej siene. Pôsobila aj ako správca Nadácie Slovenskej pošty, kde sa stretávala s rôznymi osudmi. Ako mediátor pomáhala iným v zložitých životných situáciách. Svet kamier sa však táto energetická žena rozhodla vymeniť a urobila radikálny krok do úplne inej sféry. Prihlásila sa do výberového konania na pozíciu riaditeľky Centra sociálnych služieb Po Karpatmi v Pezinku a vyhrala ho. V koncepcii efektívneho riadenia zariadenia sa hlási kľuďom, ktorí sú nápomocní slabším, znevýhodneným, starším, či inak odkázaným.

Renáta Názlerová

Materiály na rokovanie nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-12-februar-2021/

Video zo zastupiteľstvo si môžete pozrieť tu:

Zastupiteľstvo opäť prebiehalo online. Župní poslanci však môžu riadne hlasovať či prihlasovať sa do rozpravy.