Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 12. február 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 12. február 2021

Zasadnutie online zastupiteľstva 12. február 2021

Dokumenty

Pozvánka na XXV. zasadnutie Z BSK 12. 02. 2021
149.6 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 12.02.2021
175.2 KB
UZNESENIA Z BSK 12. 02. 2021
516 KB
Výsledky hlasovaní Z BSK 12. 02. 2021
2.4 MB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 12. 02. 2021
384.1 KB

Materiály vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 12.02.2021
51.3 MB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 27. november 2020 - 22. január 2021
479.5 KB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca BSK
110.5 KB
03. Vecné bremeno in rem k. ú. Most pri Bratislave
138.1 KB
03. Vecné bremeno in rem k. ú. Most pri Bratislave_prílohy
2.7 MB
04. Vecné bremeno BVS v k. ú. Most pri Bratislave
139.7 KB
04. Vecné bremeno BVS v k. ú. Most pri Bratislave_prílohy
9.5 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021
432.3 KB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 1
12.5 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 2
4.6 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 3
5.5 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 4
6.4 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 5
7.3 MB
05. Zámena pozemkov BSK a Hl. mesto 2021_príloha č. 6
2.9 MB
06. Menovanie do funkcie riaditeľky R. Názlerová
136.6 KB
06. Menovanie do funkcie riaditeľky R. Názlerová_stanoviská komisií
112.8 KB
07. ÚHK Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020
226.1 KB
2. Interpelácia p. Buocik
117.8 KB
2. List RÚ
41 KB
2. Príloha č.1 Reklamné zariadenia 2021
21.7 KB
2. Príloha č.2 Reklamné zariadenia soc. odd.
24.2 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac