Nazrite do župných zariadení sociálnych služieb

330

Patria medzi naše priority, pretože zdravotne postihnutí ľudia sú zraniteľní a plne odkázaní na nás.

V župných zariadeniach nájdu profesionálov, ale s láskavým prístupom. Vnímame ich individuálne túžby či talent a tvoríme im prostredie plné podnetov. Ideálny stav však bude až vtedy, keď budú prijímatelia sociálnych služieb žiť v centrách komunít, v menších domoch rodinného typu, kde sa pod dozorom budú učiť samostatnosti. Tento proces sa volá deinštitucionalizácia a prebieha aj u nás. Postupne vám predstavíme jednotlivé projekty, tento rok ich dokončíme niekoľko.

Zatiaľ nazrite do našich súčasných zariadení, toto sú klienti a personál, ktorý sa o nich s láskou stará:

Bratislavská župa spravuje 14 zariadení sociálnych služieb. Viac informácií nájdete na tomto linku.