Nekosené plochy v Malackách pomáhajú životu

1232

V Malackách pribúdajú zámerne nekosené plochy. Nerastie na nich burina, ale kvety, ktoré vytvárajú lúčny porast. Pri týchto plochách postupne pribúdajú informačné tabuľky, aby obyvatelia mesta vedeli, aký majú význam.

Nekosené plochy sa nachádzajú na Ul. 1. mája, M. Rázusa, pri Centre voľného času, Pri Maline. V Zámockom parku sa nekosí lúka a pás, ktorý sa striedavo mení kvôli presunu hmyzu. Pripravuje sa pás na Kukučínovej a zvažuje sa aj Mierové námestie.

Nekosený je aj priestor pod slimákom, kde v súčasnosti prebieha výskum Slovenskej akadémie vied pod vedením zoológa Mareka Semelbauera.

Zdroj: Malacky