Nie rakovine: Onkologickí pacienti sú pre pandémiu viac ohrození

688

Onkologickí pacienti sú pre pandémiu dlhodobo ohrození deficitom zdravotnej starostlivosti. Inovácie v onkológii sú nedostupné. Upozornili na to pacientske organizácie Nie rakovine a Europacolon Slovensko, ktoré spolu s 292 onkologickými organizáciami sveta podpísali medzinárodný dokument „Spoločný list o COVID-19 a rakovine“. Informovala Jana Pifflová Španková, prezidentka organizácie Nie rakovine.

Organizácie v liste pripomenuli, že pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať alebo dokonca znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na prevencii a starostlivosti o seba a onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali. „V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 percent ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas,“ upozornili organizácie.

Zdôraznili, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti. V liste odporúčajú na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou, aby vlády krajín zaistili pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe. „Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska pandémie, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť im alternatívy iných možností liečby, napríklad domácu chemoterapiu,“ uvádza sa v liste. Rovnako je nevyhnutné obnoviť programy na včasnú diagnostiku rakoviny.

Organizácie tiež volajú po zhromažďovaní a analýze údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní. „Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby, aj vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu,“ poukázali organizácie.

Signatári listu zároveň vyjadrili záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní situácie pacientov trpiacich rakovinou. Na obsah listu by mal podľa Pifflovej Špankovej nadviazať aj štvrtý ročník pripravovanej pacientskej konferencie „Onkológia na Slovensku – realita verzus očakávania“.

Zdroj: TASR