Nie som rasista/rasistka, ale…

881
Nie som rasista/rasistka

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto vyhlasuje prvý ročník študentskej literárnej súťaže s témou ľudských práv.

Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv pre každého človeka bez rozdielu farby pleti, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácii či rodovej identity je podstatnou súčasťou poslania Evanjelického cirkevného zboru. S cieľom podnietiť mladých ľudí k citlivému vnímaniu nebezpečných, život ohrozujúcich prejavov nenávisti a znevažovania ľudí pre ich inakosť, vyhlásil cirkevný zbor študentskú literárnu súťaž.

Pravidlá súťaže

Esej, úvaha na tému „Nie som rasista/rasistka, ale…“

Elektronicky v rozsahu najviac 5 strán (max. 9000 znakov vrátane medzier).

Každý súťažiaci môže poslať len jednu prácu.

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách: I. kategória (12-15 rokov), II. kategória (16-20 rokov) a môžu sa do nej prihlásiť žiačky/žiaci či študentky/študenti základných, stredných i vysokých škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji. Príspevky bude posudzovať trojčlenná odborná porota v zložení Silvester Lavrík, Hana Lasicová a Daniel Pastirčák. Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto si vyhradzuje právo neudeliť všetky ceny, pokiaľ by nebolo dosť kvalitných príspevkov, alebo, naopak, udeliť viac cien.

Najlepšie práce budú ocenené odmenami – a to samostatne v oboch vekových kategóriách:

1. miesto: 300 €
2. miesto: 200 €
3. miesto: 100 €.

Víťazi budú slávnostne vyhlásení 3. apríla 2023 o 17.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Súťaž „Nie som rasista/rasistka, ale…“

Záštitu nad súťažou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Súťaž sa realizuje v rámci projektu „LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti“ s podporou nadácie „Stiftung gegen Rassismus“ v Nemecku.