Nominácie pre Račianske srdce 2022 nám môžete poslať do konca roka

455

Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v mestskej časti v akejkoľvek oblasti – športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti. Nominácie na ocenenie Račianske srdce 2022 môžete do konca kalendárneho roka posielať na adresu Mestskej časti Bratislava-Rača na adresu Kubačova 21, 831 06 Bratislava s heslom na obálke „Račianske srdce 2022“ alebo na e-mail david.slahucka@raca.sk.

Úplná nominácia vrátane súhlasu nominovaného musí byť mestskej časti doručená najneskôr do 31. 12. 2022 tak, ako to určuje štatút ocenenia.

Viac informácií získate na stránke TU.

Zdroj: MČ Rača