Nová publikácia Kaleidoskop vecí – zbierame, prehliadame a tvoríme vzory

1092

V rámci bilaterálneho projektu Heritage SK-AT, vznikla publikácia, ktorá obsahuje príspevky k remeselným zbierkam vzorov v Dol­nom Rakúsku a na Slovensku. Centrom pozornosti je zdokumentovanie vzorov, ich digitálne spracovanie, ďalšie využitie a nová interpretácia tohto kultúrneho dedičstva. Deväť autoriek a autorov vybralo formy a vzory z rôznych remeselných oblastí a podrobilo ich skúmaniu.

Príspevky poskytujú informácie o vedeckom spracovaní zbierkových fondov napríklad v múzeu Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf – Múzeum valcovne a ryteckej dielne, v Malokarpatskom osvetovom stre­disku v Modre a v Krajinských zbierkach Dolného Rakúska. Spolupráca múzea Wilhelmsburger Geschirr Museum – Múzea riadu vo Wilhelms­burgu s umelcami či umelecké workshopy so zameraním na graffiti a habánsku keramiku sprostredkúvajú pohľad na ďalší rozvoj historického dedičstva. Na príklade manufaktúry Erndt na výrobu kachľových pecí a súčasného drotárstva Evy Burtscher vidno bohatstvo, ktoré sa nach­ádza v dnešných podnikoch a jeho remeselné využitie. Kvôli dostupnosti jednotlivých vzorov a objektov z historických zbierok sú k dispozícii rôzne možnosti online katalógov a medzinárodných platforiem.

Predstavujeme vám špeciálne zbierky z Dolného Rakúska a zo Slovenska a vyzývame všetkých, aby zbierali, prehliadali a formovali podobu spoločného kultúrneho dedičstva. Kniha je teraz na predaj za 10,89 € a je možné ju objednať v kancelárii Museumsmanagement Niederösterreich (office@noemuseen.at). Viac na https://www.noemuseen.at/sk/kaleidoskop-veci/
 

AUTORI

  • Mgr. Michal Čudrnák – Slovenská národná galéria, Bratislava
  • Juliane Fischer, MA – novinárka, Dolné Rakúsko
  • Nina Harm, BA – Múzeum moderného umenia Ludwig Foundation, Wien
  • Elena Krizmanics, MLitt – Belvedere Research Center, Wien
  • Mag. Rocco Leuzzi, MSc -Štátne zbierky Dolného Rakúska, St. Pölten
  • Mgr. Adriána Mendlová – Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • Michael Resch, MA – Dunajská univerzita Krems
  • Mgr. Hana Sedláčková – Malokarpatské múzeum v Pezinok
  • Prof.in Maria Walcher – Expert na nehmotné kultúrne dedičstvo
  • Christa Zahlbruckner, MA – Museumsmanagement Niederösterreich

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Tento projekt vznikol v rámci bilaterálneho projektu Heritage SK-ATktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programe spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2020. Infomácie o projekte nájdete na Heritage SK-AT.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre