Nové informácie k podzemným vodám na Trnávke

1527

Informácie o znečistení podzemných vôd z Istrochemu, ktoré boli roky utajované, všetkých šokovali. Aj tým, čo obsahovali, aj tým, ako boli prezentované. Veľa ľudí sa preto aj zľaklo, či je život v ich domovoch bezpečný. Prvý test vody zo studne na Vietnamskej ulici, ktorý si objednala mestská časť Ružinov ukázal, že je v poriadku.

Starosta mestskej časti Ružinov začal úzko spolupracovať so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. Ten má na území Ružinova vrty, v ktorých priebežne monitoruje kvalitu podzemných vôd. Prieskumné vrty, ktoré sa nachádzajú v Novom Meste hneď vedľa Istrochemu, potvrdili, že kontaminácia pôdy je tam obrovská. Ide teda o naozaj vážny problém.

Štátny geologický ústav má však aj štyri vrty na území Ružinova a kvalitu podzemnej vody niekoľko rokov pravidelne monitoruje. Jeden sa nachádza v Masarykovej kolónii, druhý pri križovatke Rožňavskej a Galvaniho, tretí pri Zlatých pieskoch a štvrtý pri takzvanej Vrakunskej skládke.

Niekoľko rokov skúmania podzemných vôd v dvoch vrtoch – pri Martinskom cintoríne a pri Mokráni – Záhoň – nepreukázalo koncentrácie látok, ktoré by ohrozovali kvalitu podzemných vôd. Na mapke sú tieto vrty označené zelenou farbou.

V prípade vrtu neďaleko Istrochemu sa počas sledovania v rokoch 2015 – 2019 zistili zvýšené obsahy tzv. TOC (celkový organický uhlík), ktoré síce presahovali hodnoty indikačného kritéria – to je hranica, kedy môžu začať byť škodlivé, ale boli nižšie, než je hranica intervenčného kritéria – kritická hodnota, kedy je vysoká pravdepodobnosť ohrozenia zdravia a životného prostredia.

Zrejme najviac kontaminovaný vrt zo všetkých, ktoré boli v Bratislave robené, sa neprekvapivo nachádza pri Vrakunskej skládke. Výsledky analýz vzoriek podzemných vôd potvrdili prekročenie intervenčných hodnôt pre chloridy v roku 2015 a 2019 a pre 1,1,2,2-tetrachóretén v roku 2018 a 2019. Ide o karcinogénne látky a otrávený mrak podzemných vôd sa šíri smerom na Vrakuňu. Vo Vrakuni je preto zakázané používať vody zo studní aj na polievanie záhrad a naozaj dúfam, že to nikto nerobí.

Obyvatelia Trnávky a oblasti okolo Zlatých pieskov sa úplne priamo o svoje zdravie dnes báť nemusia. Podzemné vody ale prúdia rýchlosťou niekoľko metrov za rok a to, že niekde nie sú znečistené dnes, neznamená, že budú v poriadku aj o rok. Znečistenie nemusí pochádzať len z Istrochemu, podľa odborníkov stačí, že niekde bol napríklad autoservis, ktorému sa vylial olej a vody v jeho bezprostrednom okolí môžu mať niekoľko rokov problém, ktorý môže poškodzovať ich priameho suseda, ale človeka o dve záhrady ďalej už nie.

Starosta Ružinova Martin Chren spolu s riaditeľom geologického ústavu hovorili aj o projekte komplexného monitoringu podzemných vôd v Bratislave, kde by sa vytvorila sieť vrtov po celom meste a pravidelne by sa z nich testovala voda na všetky nebezpečné látky. Prevencia je totiž zo všetkého najdôležitejšia.

Zdroj: Martin Chren-starosta Ružinova