Nové informačné tabule na zastávkach v Devínskej Novej Vsi

698

Nové informačné tabule osádza Dopravný podnik Bratislava, a. s. na zastávkach aj v Devínskej Novej Vsi.

Koľko budem čakať?

Túto otázku vám čoskoro zodpovedia informačné tabule, ktoré Dopravný podnik Bratislava, a. s. osádza aj na vybraných zastávkach v Devínskej Novej Vsi.

Projekt Dopravného podniku Bratislava, a. s. sa realizuje. Zahŕňa výrobu 124 tabúľ na 117 zastávkach rozmiestnených na mestských pozemkoch. Tabule budú napojené na aktuálnu GPS polohu vozidiel MHD. Informačné tabule budú informovať v reálnom čase o príchode vozidiel MHD Bratislava.

Informačné tabule budú:

  • napojené na aktuálnu GPS polohu vozidiel MHD. Informačné tabule budú informovať v reálnom čase o príchode vozidiel MHD Bratislava;
  • uvádzať číslo linky, smer cieľa a reálny čas odchodu;
  • hlasové informácie budú oznamovať predovšetkým vynechané spoje, odklony liniek, zavedenie náhradnej dopravy.

Zdroj: Devínska Nová Ves