Nové Mesto zavádza príspevok na súkromnú škôlku

1285

Rodičom detí, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostali do škôlky v správe Nového Mesta, bude mestská časť prispievať mesačne sumou 80 eur na súkromnú škôlku. Tento nenávratný finančný príspevok, ktorým sa budú rodičom čiastočne kompenzovať ich náklady, sa začne vyplácať od budúceho školského roka. Schválilo ho novomestské miestne zastupiteľstvo. Napriek tomu, že mestská časť dlhodobo navyšuje kapacity vo svojich škôlkach či už otváraním nových materských škôl, nadstavbami budov, či vytváraním nových tried rekonštrukciou existujúcich priestorov, v školskom roku 2021/2022 nebolo možné prijať viac ako 200 s trvalým pobytom v Novom Meste. Spôsobili to okrem iného legislatívne obmedzenia a hygienické normy Úradu verejného zdravotníctva.

O príspevok na súkromnú škôlku budú môcť požiadať zákonní zástupcovia s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Novom Meste na základe mesačného príjmu, ktorý neprevyšuje sumu 822 eur po zdanení na osobu. Počet osôb, ktorým bude môcť byť príspevok vyplatený, bude zverejnený vo výzve na predkladanie žiadostí.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto