NÚCEM pripravil elektronické testy na opakovanie a upevňovanie vedomostí žiakov počas dištančného vzdelávania

1634

Pre piatakov, šiestakov, siedmakov a ôsmakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú dištančne alebo sa postupne vracajú do škôl, pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania širokú ponuku elektronických vedomostných testov. Testy sa zameriavajú na overovanie vedomostí žiakov z matematiky a slovenčiny na slovenských aj maďarských školách a tiež na hodnotenie čitateľskej a matematickej gramotnosti.

Žiaci si môžu ďalej zopakovať na príslušnej úrovni anglický a ruský jazyk. Tieto testy môžu učitelia so žiakmi využiť na zopakovanie a prehlbovanie učiva, na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností. Výsledky testov môžu byť pre učiteľov dobrou spätnou väzbou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí žiakov počas dištančného vzdelávania. Od 10. februára do 23. marca 2021 umožňuje NÚCEM základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov v systéme e-Test. Žiaci si môžu testy spustiť aj v domácom prostredí na počítačoch alebo notebookoch, predbežný výsledok sa dozvedia okamžite po ukončení testu. Pripravená je pre nich široká ponuka elektronických testovaní zameraná na vedomosti, zručnosti a aj na gramotnosti. Pre piatakov a siedmakov na základných školách sú pripravené testy z matematiky, pre ôsmakov zasa test zo slovenského jazyka a literatúry. Pre žiakov na školách s vyučovacím jazykom maďarským sú k dispozícii testy z maďarského jazyka aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Všetky testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií.  

„Určite odporúčam žiakom, ale aj učiteľom využiť testy v systéme e-Test. Po dištančnom vzdelávaní je to dobrá možnosť, ako si môže žiak preveriť svoje vedomosti z danej oblasti a môže tak urobiť aj z pohodlia svojho domova. Netreba zabúdať, že test nie je všetko. Je to iba pomôcka, ktorá nám ukáže, ktoré témy ovládame dobre a ktoré vedomosti je treba si upevniť. Je to aj jeden zo spôsobov, ako sa pripraviť na návrat do školy či na prijímacie skúšky alebo maturity,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling. 

Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu overiť svoje vedomosti a schopnosť porozumieť rôznym textom v testoch čitateľskej gramotnosti, ktoré sú k dispozícii tak žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Pre druhákov na stredných školách je pripravený test z matematickej gramotnosti. Tretiaci sa môžu ohodnotiť v teste zo slovenského jazyka a literatúry, na školách s vyučovacím jazykom maďarským zasa z maďarského jazyka a literatúry. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť aj jazykové kompetencie v testoch z anglického jazyka na úrovniach B1 aj B2. Majú k dispozícii aj test z ruského jazyka na úrovni B1. 

Bližšie usmernenia súvisiace s ponukou školských e-testovaní sú uvedené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://www.etest.sk/e-testovania-zima-2021-februar-marec/

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR