NÚCEM pripravil elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

1779

Pre druhý stupeň, konkrétne pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období pre výskyt nového koronavírusu vzdelávajú online, pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponuku elektronických testov. Testy sa zameriavajú na rôzne typy gramotností a to čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú či štatistickú.

Popri e-testoch z matematiky a slovenčiny pre žiakov na slovenských aj maďarských školách si môžu žiaci zopakovať aj anglický a nemecký jazyk. V ponuke sú tiež vedomostno-zábavné úlohy. Cieľom testov by malo byť zopakovanie učiva a upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov.

Od 6. apríla do 27. mája umožní NÚCEM spolu s dodávateľom systému e-Test všetkým základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov. Žiaci si môžu testy spustiť v domácom prostredí na počítačoch, notebookoch, prípadne na niektorých typoch tabletov.

Pre deviatakov na základných školách sú pripravené testy na overenie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Pre ôsmakov testy z čitateľskej gramotnosti a matematiky. Žiaci ôsmeho aj deviateho ročníka si môžu overiť jazykové znalosti z anglického jazyka na úrovni A2. Siedmaci majú k dispozícii test zo slovenského jazyka a literatúry.

Stredoškoláci z gymnázií aj stredných odborných škôl si môžu svoje vedomosti a prepojenie poznatkov z rôznych predmetov overiť v testoch zo štatistickej, finančnej či prírodovednej gramotnosti. Čitateľská gramotnosť je k dispozícii tak žiakom zo slovenských škôl, ako aj žiakom zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci na gymnáziách a stredných odborných školách si môžu overiť aj jazykové kompetencie v testoch z anglického a nemeckého jazyka na úrovni B1. Pre všetkých žiakov sú k dispozícii aj dva zábavné testy.

Zdroj: MINEDU