O podporu z dotačnej schémy prejavilo záujem jeden z historicky najvyšších počtov žiadateľov

875

Tento ročník Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktorú každoročne vyhlasuje Bratislavský samosprávny kraj, zaznamenal obrovský úspech. Celkovo prišlo zo všetkých štyroch oblastí 807 žiadostí, čo je o 130 viac ako minulý rok.

„Výzvu hodnotím veľmi pozitívne, pretože o našu schému prejavila verejnosť obrovský záujem. Žiadostí prišlo viac než v predkrízovom roku 2019 a ide o historicky jednu z najvyšších účastí v rámci BRDS,“ povedal Juraj Droba, bratislavský župan.

BRDS bola vyhlásená v štyroch oblastiach podpory a to kultúra, životné prostredie a rozvoj vidieka, šport a mládež. V každej tejto oblasti prišlo viac žiadostí ako v minulom roku. Najviac žiadostí prišlo do oblasti kultúry a to 407. Druhou najžiadanejšou bol šport, kde BSK eviduje 229 žiadostí. Nasleduje oblasť Životné prostredie a rozvoj vidieka, kde bolo podaných 107 projektov. Do oblasti Mládež prišlo 64 žiadostí.

Aktuálne žiadosti prechádzajú formálnou kontrolou. Po nej budú hodnotené odbornými hodnotiacimi komisiami. Posledné slovo budú mať 8.4.2022 župní poslanci, ktorí budú na Zastupiteľstve schvaľovať úspešné žiadosti.

„Bratislavská regionálna dotačná schéma pomôže aj takým sektorom, ktoré sa kvôli pandémii dostali na vedľajšiu koľaj. Teším sa, že vďaka nej podporíme kvalitné a zmysluplné projekty, ktoré spravia náš kraj krajším,“ uzavrel Juraj Droba.