O.z. Planet Lover spúšťa historicky prvú Ekoolympiádu pre základné a stredné školy

1837

Ekoolympiáda je vedomostná hra, ktorá hravou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Je to nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy, ktorá je pre dnešných mladých ľudí najľahším spôsobom na získavanie vedomostí. Ekoolympiáda na koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Vďaka spolupráci Planet Lover so Slovenským olympijským a športovým výborom sa do podujatia  zapojili aj známi olympionici, ktorí sú ambasádormi vzdelávacieho projektu. Svoje zručnosti v projekte ukážu zlaté olympijské medailistky Zuzana Rehák-Štefečeková a Anastasia Kuzminová, ďalej bronzová medailistka Danka Barteková a Jakub Grigar, strieborný olympijský medailista.

Ekoolympiáda je projekt realizovaný cez webovú aplikáciu hra.ekoolympiada.sk, ktorá je sprístupnená všetkým zdarma. Aplikácia sa spúšťa 1. februára 2022. Záujemcovia z radov žiakov 2. stupňa a študentov stredných škôl sa zaregistrujú a od toho momentu môžu on-line trénovať, čiže si vyskúšať vedomosti a odpovedať na otázky. Každý týždeň je venovaný inej dôležitej téme ako napr. VODA, BIODIVERZITA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA. Ostré súťažné kolá sa uskutočnia v mesiaci marec a tí najúspešnejší sa môžu vďaka SOŠV tešiť na exkluzívnu prvú cenu, ktorou je návšteva Medzinárodného olympijského výboru. Táto budova je jedna z najudržateľnejších budov na svete. Všetky potrebné informácie ako byť úspešný v súťaži sú uvedené na www.ekoolympiada.sk/pravidla.

Planet Lover je občianske združenie, ktoré má veľký záujem na vzdelávaní mladých ľudí v problematike životného prostredia. Planet Lover uskutočnil úspešne desiatky prednášok po školách, taktiež je zakladateľom celoslovenského projektu EKOWORKSHOP, ktorý sa uskutočňuje v desiatich mestách formou mimoškolského vzdelávania stredoškolákov. Realizátorka projektov Alexandra Madrová má dlhoročné skúsenosti z výskumných medzinárodných projektov zameraných na ochranu našej planéty.

Cieľom Planet Lover, aby žiaci a študenti hravou formou skúmali a zaujímali sa hlbšie o informácie ohľadne ochrany prírody. Stávajú sa tak aktívnymi ochrancami našej planéty. Pridaj sa a hraj na hra.ekoolympiada.sk.

Zdroj: OZ Planet Lover