Obce a VÚC by mohli dostať príspevok za výpadky príjmov pre koronavírus

1199
Zdroj: pixabay

Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli dostať jednorazový príspevok ako kompenzáciu výpadkov príjmov spôsobených epidemiologickými opatreniami proti šíreniu pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Účelom doplnenia zákona je kompenzovať obciam a vyšším územným celkom výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorý bol spôsobený najmä prijatými epidemiologickými opatreniami. Ministerstvo financií na tento účel poskytne obciam a vyšším územným celkom jednorazový nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu,“ uviedli predkladatelia.

Z návrhu vyplýva, že by mohli obce dostať príspevok vo výške 27 eur na obyvateľa a vyššie územné celky 12 eur na obyvateľa. Pre určenie počtu obyvateľov má byť smerodajná bilancia počtu obyvateľov na Slovensku spracovaná štatistickým úradom k 31. marcu 2020.

Predkladatelia argumentujú tým, že obce a vyššie územné celky boli po finančnej stránke pandémiou dotknuté rovnako ako iné subjekty. „Územné samosprávy začali čeliť výrazne zvýšeným výdavkom a značným stratám príjmov. Výpadky v príjmoch obcí a vyšších územných celkov boli merateľné hneď v prvých mesiacoch pandémie, a to pri vlastných finančných zdrojoch, ktorými sú daňové príjmy obcí a miest, ako aj pri dotáciách zo štátneho rozpočtu, ku ktorým patrí aj obciam a vyšším územným celkom poukazovaný výnos z podielovej dane, t. j. dane z príjmov fyzických osôb,“ skonštatovali.

Výška príspevku sa podľa slov predkladateľov odvíja od prognózy výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spracovanej Ministerstvom financií (MF) SR v júni 2020. Vypočítaná má byť ako 1,2 násobok sumy na jedného obyvateľa v zmysle stavu obyvateľstva spracovaného štatistickým úradom k 31. marcu 2020.

Poskytnutý príspevok navrhujú neviazať na konkrétny účel. V prípade schválenia novely by malo MF previesť príspevok na účet obcí a vyšších územných celkov do 60 dní od nadobudnutia jej účinnosti. Tú navrhujú dňom vyhlásenia právnej úpravy.

Zdroj: TASR