Obce na Záhorí sa môžu hlásiť o podporu na ekologický boj proti komárom

1715

Takmer 30 tisíc môžu žiadať obce na Záhorí na ekologický boj s komármi. Požiadať o to môžu ešte do konca januára prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Program Regulácia komárej populácie dovoľuje obciam žiadať o 4 000 eur pri 15% spolufinancovaní.

„V rámci ekologických opatrení župa už v minulom roku pristúpila k biologickej regulácii komárov. Nie sme zástancami chemických postrekov, ktoré ničia nielen živé komáre, ale všetku prírodu naokolo. Preto sme vypracovali Monitoring potenciálnych liahnísk komárov a biologická látka Bti je aplikovaná priamo v rizikových lokalitách a priamo na larvy. Keďže boj s komármi nie je v kompetencii župy, no starostovia sú na našu pomoc zvyknutí, dali sme im tento rok možnosť uchádzať sa o dotácie, ktoré im tento boj s komármi uľahčia,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Do piatkovej polnoci je otvorená výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020 Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Obce Vysoká pri Morave, Zohor, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Veľké Leváre a Malé Leváre sa môžu uchádzať dovedna o 28 000 eur (4 000 eur pre každú obec) na aplikáciu biologického prípravku pre reguláciu počtu komárov. Miera spolufinancovania obcí je 15% a tieto prostriedky môžu byť použité len na náklady spojené s aplikáciou biologickej látky.

Obce sa môžu uchádzať o dotáciu na stránke www.brds.sk.