Obec Studienka hľadá zhotoviteľa rozšírenia splaškovej kanalizácie

541

Obec Studienka na Záhorí plánuje rozšíriť kanalizáciu na dve lokality rodinných domov. Výzvu zhotoviteľom na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Odhadovaná hodnota zákazky je 870.088,88 eura bez DPH. Záujemcovia môžu ponuku predložiť do 1. marca. Odkanalizovanie sa má týkať 39 samostatne stojacich rodinných domov na juhozápadnom a desiatich na východnom okraji Studienky. „Navrhovaná kanalizácia bude zabezpečovať len odvádzanie splaškových odpadových vôd,“ upozornila obec.

Zdroj: TASR