Objekt bývalého elektrovodu v Záhorskej Bystrici zrekonštruujú na novú základnú a materskú školu

1087

Poslanci mestského zastupiteľstva v Záhorskej Bystrici jednohlasne súhlasili so zverením objektu bývalého SOU energetického na Holom vrchu do správy mestskej časti, aby ho mohla zrekonštruovať na novú základnú a materskú školu a športoviská.

“Samotný proces zámeny, medzi Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom, sme schválili už pred rokom. Ale dlhý proces zápisu do katastra, potrebný k zvereniu areálu do správy mestskej časti Záhorskej Bystrice umožnil hlasovanie o zverení až dnes na mestskom zastupiteľstve. To, o čo sme sa roky snažili, sa dnes stalo aj právne skutočnosťou. Projektová dokumentácia sa pripravuje, na pravidelných týždňových poradách riešime pripojenie inžinierskych sietí, príjazdovú komunikáciu, technické a technologické požiadavky budúcej školy a škôlky, projektovanie zelených priestranstiev a športových plôch, ” priblížil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa na sociálnej sieti.

Ako by mal školský areál a jeho jednotlivé časti vyzerať, predstaví mestská časť v najbližších týždňoch. Súčasťou areálu budú aj nájomné byty, aj pre učiteľov budúcej školy, ktoré rieši magistrát hlavného mesta a domov sociálnych služieb, ktorý postaví Bratislavský samosprávny kraj.

Zdroj: Záhorská Bystrica