Obmedzenie premávky cyklistov vo Vlčom hrdle

1198

Cyklisti, korčuliari i peší pozor!

V dňoch 1.-3.mája 2020 a podľa potreby aj v dňoch 8.-10. mája 2020 bude z dôvodu vykonávania stavebnej činnosti pri premostení rýchlostnej cesty R7 ponad Malý Dunaj v lokalite Vlčie hrdlo obmedzená premávka cyklistov.

V záujme vlastnej bezpečnosti zvýšte svoje pozornosť v danom úseku a rešpektujte dočasného dopravného značenia.

Zdroj: FB