Obnova mobiliára pre študijnú časť čitárne knižnice a dokúpenie regálov do miestnej Karloveskej knižnice v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

602

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obnova mobiliára pre študijnú časť čitárne knižnice a dokúpenie regálov do miestnej Karloveskej knižnice.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie komfortu pre väčší počet návštevníkov miestnej knižnice v Karlovej Vsi rôznych vekových kategórií a skvalitnenie poskytovania služieb verejnosti v oblasti vzdelávania, výchovy a využívania voľného času všetkým vekovým skupinám čitateľov z Karlovej Vsi, ako aj z iných častí Bratislavy.

Projekt spočíval v obnove mobiliáru pre študijnú časť čitárne knižnice a dokúpenie regálov do miestnej Karloveskej knižnice. Podľa plánu boli zakúpené štyri kvalitné stoly a štyri pohodlné stoličky do priestoru študijnej časti knižnice. Na mieru boli vyrobené ďalšie tri obľúbené výstavné policové bloky pre detské oddelenie s možnosťou vystavenia celých kníh, aby si ich mohli malí návštevníci pohodlne prelistovať. Bolo zakúpených spolu pätnásť kusov policových dielov, regálov, úložných dielov a skriniek vrátane vybavenia veľmi chýbajúceho zázemia s priestorom na odkladanie kabátov pre návštevníkov knižnice. Boli zakúpené tri policové diely, dve vešiakové police s úložným priestorom, dva policové diely s úložnou lavicou a doplnených šesť regálov pre knižničný fond. Pribudol jeden knižničný regál na časopisy a jeden odkladací regál v zázemí pre zamestnancov a účinkujúcich v knižnici. Bolo zakúpených trinásť dielov bočníc s pätdesiatimi policami policových dielov a pätnásť väčších a pät menších úložných krabíc do regálov. Prínosom okrem doplnenia mobiliáru je aj estetické zjednotenie označenia oddelení a celková vizuálna jednota priestoru.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojov Fondu na podporu umenia (vo výške 2 978 €).

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 4 223 €