Obrovské nešťastie opäť otvára témy, ktoré je potrebné riešiť

668
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Primátor spolu so starostami mestských častí Bratislavy chcú aj touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým včerajšej tragickej dopravnej nehody na Zochovej ulici.

„Strata ľudských životov je vždy obrovské nešťastie, najmä ak ide o mladých ľudí, naozaj úprimne súcitíme so všetkými pozostalými,“ uviedol predseda Regionálneho združenia starostov mestských častí Bratislavy a starosta MČ Bratislava Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.

Táto, ako aj viaceré predošlé nehody, opäť otvára témy, o ktorých by sa nemalo v budúcnosti iba diskutovať. Mali by sa začať riešiť, aby už nebolo neskoro, tak, ako je tomu, žiaľ, v tomto prípade. „Nehoda na Zochovej ulici je tragickým príkladom opakovaného problému, s ktorým sa na nás obyvatelia mestských častí obracajú. Žiadajú nás o pomoc pri riešení dopravných priestupkov a pri opakovanom nedodržiavaní povolenej rýchlosti v mestských častiach,“ hovorí Martin Zaťovič, starosta MČ Bratislava Dúbravka.

„Sme si vedomí, že nie je v našej kompetencii riešiť dopravné priestupky, chceme byť  však nápomocní pri vytváraní podmienok na kontrolu rýchlosti a pri umiestňovaní technických zariadení, aby sme takýmto tragickým prípadom mohli  čo najviac zabrániť. Veci by sa nemali riešiť až po skutkoch, dôležitá je prevencia,“ hovorí starosta MČ Bratislava Rača Michal Drotován.

Tou prevenciou by mali byť aj stacionárne automatické radary na najviac nebezpečných úsekoch ciest, ktoré výraznou mierou znižujú počty priestupkov pri prekračovaní maximálnej povolenej rýchlosti. Okrem toho môžu mať aj výchovno-pedagogický charakter. „Radi by sme týmto apelovali na Ministerstvo vnútra SR a požiadali o zmenu legislatívy v zmysle posilnenia kompetencií mestskej polície tak, aby mohli aj oni kontrolovať cestných pirátov, monitorovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti či kontrolovať požívanie alkoholických nápojov vodičov počas jazdy,“ dodáva Jozef Krúpa. „Ide nám hlavne o to, aby sme vedeli primárne zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov či návštevníkov mestských častí Bratislavy.“

„Aktuálne prebieha príprava nového zákona o obecnej polícii, do ktorej boli tieto zmeny navrhované. Verím, že ministerstvo vnútra pochopí dôležitosť tejto legislatívnej zmeny a vytvorí priaznivé legislatívne prostredie na kontrolu dodržiavania max. povolenej rýchlosti a ďalších priestupkov samosprávou,“ doplnil primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Zdroj: Regionálne združenie mestských častí mesta Bratislavy; Foto: FB Polícia Slovenskej republiky