Obstaranie traktorovej kosačky v obci Jakubov

616

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obstaranie traktorovej kosačky.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov Nadácie EPH (vo výške 5 000 €).

Okres: Malacky

Obec: Jakubov

Celkové výdavky projektu: 8 640 €