Župa začala rekonštruovať cestný most v obci Jakubov

357
Most Jakubov

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) sa okrem komplexných rekonštrukcií ciest pustila do diagnostiky a následných opráv mostov. V stredu 20. 9. 2023 sa začala prestavba mosta M7277 na ceste II/503 v obci Jakubov na Záhorí. Realizáciou naprojektovaných prác sa zlepší stavebno-technický stav mosta, ktorý je v súčasnosti veľmi zlý.

Cieľom rekonštrukcie je kompletná výmena hornej konštrukcie mosta. Pozostávať bude z postupného rozobratia a vybetónovania novej železobetónovej dosky uloženej na pôvodné piliere a opory. Výstavba novej konštrukcie bude realizovaná v dvoch pracovných záberoch tak, aby bol na konštrukcií zabezpečený dostatočný priestor na prejazd vozidiel počas búracích prác a výstavby novej konštrukcie.

Most v obci Jakubov sa nachádza na ceste II. triedy, ktorá vedie zo Záhorskej Vsi do Malaciek. Cestná premávka bude vedená striedavo v polovičnom profile vozovky a bude regulovaná cestnou svetelnou signalizáciou. Ukončenie prác predpokladá správca ciest v máji 2024.