Obyvatelia Domova sociálnych služieb Rozsutec zažili Pestrý deň 2023 na Partizánskej lúke

703
Obyvatelia Domova sociálnych služieb Rozsutec zažili Pestrý deň 2023 na Partizánskej lúke
Obyvatelia Domova sociálnych služieb Rozsutec zažili Pestrý deň 2023 na Partizánskej lúke

Domov sociálnych služieb Rozsutec organizoval už štrnásty ročník Pestrého dňa v krásnom areáli Partizánskej lúky, ktorý sa uskutočnil 14. júna. Spoločne s tradičnými dobrovoľníkmi z Mestských lesov v Bratislave, Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka a Slovenského červeného kríža sa podarilo zorganizovať túto udalosť. Tentokrát sa k nim pridali aj dobrovoľníci z Dobrovoľnej civilnej ochrany.

Súťažiaci sa na začiatku zaregistrovali a dostali súťažné kartičky a čísla. Následne sa družstvá zo dvanástich sociálnych zariadení Bratislavského samosprávneho kraja pustili do merania svojich znalostí a zručností. Súťažné disciplíny zahŕňali spoznávanie prírody, cvičenie hasenia ohňa, prvéj pomoci a znalosti o pomôckach civilnej ochrany. Vďaka slnečnému počasiu si všetky družstvá úspešne poradili s úlohami na jednotlivých stanovištiach. Tento zaujímavý a dobre zorganizovaný Pestrý deň bol možný vďaka dobrovoľníkom, podporovateľom a občianskemu združeniu Nádej pre Rozsutec, ktoré zabezpečilo pekné ceny pre všetkých súťažiacich. Hasiči boli tradičnou súčasťou podujatia a ich prítomnosť bola neodmysliteľná.

Po dopoludňajších aktivitách nasledovalo vyhlásenie výsledkov, pri ktorom každý účastník sociálnych služieb získal medailu a balíček s prekvapeniami. Dobrovoľníci si tiež prevzali medaily a ručne maľované poháre. Na podporu a otvorenie Pestrého dňa sa pridal aj pán starosta Mestskej časti Lamač, Igor Polakovič. Prítomní mohli vidieť aj mlynské koleso, ktorým na poludnie uzavrel podujatie bývalý starosta Lamača, Ing. Peter Šramko, ktorý vždy venuje svoj čas a je neodmysliteľnou súčasťou Pestrého dňa.

Foto: Domov sociálnych služieb Rozsutec