Ochota ľudí dať sa zaočkovať proti Covidu dosiahla rekordnú úroveň

2931

Podľa prieskumu SAV, prieskumnej spoločnosti MNFORCE a agentúry Seesame v marci by sa dalo zaočkovať 41,8 percenta opýtaných + 7,2 percenta odpovedalo, že už zaočkovaní boli.

Je to nárast v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom, kedy na prelome januára a februára bolo ochotných dať za očkovať 39,8 percenta opýtaných a iba 1 percent opýtaných odpovedali, že už zaočkovaní boli. 28,8 percenta opýtaných odpovedalo, že sa neplánujú dať zaočkovať. Bezpečnosť a účinnosť vakcín sa potvrdzuje v praxi a ľudia to vidia vo svojom bezprostrednom okolí.

Kto by sa dal zaočkovať?

„Ochota dať sa zaočkovať dlhodobo súvisí s pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Častejšie by sa dali zaočkovať respondenti, ktorí sa cítia byť ohrození, dlhodobo častejšie muži v porovnaní so ženami, starší respondenti vo veku nad 50 rokov a výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať sú respondenti z Bratislavského kraja. V tejto súvislosti pozorujeme koreláciu s narastajúcim vzdelaním – zaočkovať by sa dalo až 66,5% vysokoškolsky vzdelaných respondentov. Ďalším faktorom dlhodobo ovplyvňujúcim ochotu dať sa zaočkovať sú politické preferencie respondentov: výraznejšie ochotnejší sú voliči vládnych strán v porovnaní s voličmi opozičných strán. Tí vakcináciu vo väčšej miere odmietajú, ale i medzi nimi od posledného výskumu narástla ochota dať sa zaočkovať.“

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR; Foto: BSK