O pár dní sa začnú očkovať aj deti od 12 rokov

1917

Očkovanie detí vo veku 12 až 15 rokov začne na Slovensku približne do týždňa. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v diskusnej relácii Na telo plus.

Minulý týždeň vydala súhlas na takéto použitie vakcíny Európska lieková agentúra a v pondelok to schválila Európska komisia. Do klinickej štúdie bolo zapojených viac ako 2 000 dospievajúcich vo veku 12 až 15 rokov. Klinické skúšanie bolo kontrolované placebom, to znamená, že polovica dospievajúcich dostala vakcínu a polovica placebo. V skupine zaočkovanej vakcínou sa nevyskytol žiaden prípad nákazy, v skupine s placebom sa vyskytlo 16 prípadov. Toto klinické skúšanie ukazuje až stopercentnú účinnosť vakcíny, avšak skutočná účinnosť sa odhaduje na 75-100 %. Zaočkovanej skupine sa merala aj hladina protilátok, ktorá bola veľmi podobná ako v skupine očkovaných vo veku 16-25 rokov.

V klinickom skúšaní boli pozorované bežné krátkodobé nežiaduce účinky ako bolesť v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, triaška a horúčka. Zriedkavé nežiaduce účinky nie je možné v takomto klinickom skúšaní detegovať, keďže tie sa objavujú vo frekvencii 1:10 000.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv