Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime

2709

Úradné hodiny klientskych centier sa od pondelka 16. marca 2020 skracujú a to na čas od 8:00 do 11:00 každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom.

Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí sa vopred objednajú cez elektronické služby a prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony potrebné na používanie vozidiel. Občania, ktorí sa v minulosti už objednali mimo nových úradných hodín sa musia objednať nanovo.

Občania by mali vybavovať len úkony nevyhnutne potrebné pre ich pracovnú činnosť a zabezpečovanie životných potrieb. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zabezpečovať sa bude len prijímanie o vydanie:

-občianskeho preukazu avšak žiadosti o vydanie OP pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec,

– vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,

-cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do 2 pracovných dní.

Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Pre viac informácií navštívte stránku Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-16-marca-funguju-pracoviska-mv-sr-v-obmedzenom-rezime-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov.