Od pondelka obnovuje hlavné mesto výučbu na niektorých základných umeleckých školách

893

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení zavedených kvôli šíreniu nového koronavírusu obnovuje Hlavné mesto Bratislava dobrovoľné vyučovanie na niektorých svojich základných umeleckých školách (ZUŠ). 

Vyučovanie bude prebiehať od pondelka 8. júna 2020 v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z usmernení hlavného hygienika SR.

ZUŠ, ktoré zostávajú zatvorené, budú aj naďalej poskytovať online výučbu.

Hlavné mesto povoľuje výučbu na týchto 5 základných umeleckých školách:

  • Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská ul. č. 11 (Staré Mesto)
  • Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská ul. č. 20 (Staré Mesto)
  • Základná umelecká škola, Vrbenského ul. č. 1 (Rača-Krasňany)
  • Základná umelecká škola, Istrijská ul. č. 22 (Devínska Nová Ves)
  • Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. č. 3 (Karlova Ves)

Vyučovanie bude podliehať prísnym hygienickým opatreniam a vzhľadom k dobrovoľnej výučbe bude organizácia vyučovania upravená (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa).

Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať dobrovoľnej výučby, môžu naďalej pokračovať v online výučbe. 

Zákonní zástupcovia musia podľa hlavného mesta dbať na to, aby ich dieťa nosilo v budovách ZUŠ ochranné rúško, dezinfikovalo si ruky a dodržiavalo odporúčaný odstup. Zabezpečiť musia preto pre svoje dieťa každý deň rúško i papierové jednorazové vreckovky.

Všetky potrebné informácie poskytnú rodičom jednotlivé základné umelecké školy. Podmienkou účasti na výučbe bude čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (na stiahnutie).

V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená.

Zvyšných 7 základných umeleckých škôl, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, nateraz ostáva zatvorených a vyučovanie budú poskytovať aj naďalej formou online vyučovania. 

Zdroj: Staré mesto