Od pondelka sa na fakultách STU a UK prechádza na prezenčnú výučbu

594
Zdroj: uniba.sk

Od pondelka sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na niektorých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave prechádza z dištančnej a online formy výučby na prezenčnú. Potvrdili to z obidvoch univerzít.

„Od pondelka odporúča Permanentný krízový štáb UK dekanom fakúlt prejsť na prezenčnú výučbu. Odporúča sa, aby pri prezenčnej výučbe počet miest na sedenie využívali maximálne na 50 percent kapacity, respektíve aby sa zabezpečil primeraný odstup medzi osobami v miestnosti,“ uviedla Simona Šintálová z UK. Konečné rozhodnutie o forme výučby a opatreniach je však v kompetencii dekanov jednotlivých fakúlt. Najstaršia a najväčšia univerzita uviedla, že od 15. marca rušia internáty UK OTP režim. Od 1. apríla budú povolené návštevy aj neubytovaným osobám.

„Od pondelka sa na STU začína prezenčná výučba. Výnimkou sú len veľké skupiny (prednášky nad 100 študentov), ktoré môžu ešte byť dištančné a výučba na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, kde sa pre rozsiahlu prestavbu chystá bloková výučba v predmetoch, ktoré sa ťažko učia dištančne,“ priblížil hovorca STU Juraj Rybanský. Režim bude základ, ale s odporúčaným OTP, a to najmä pre prípady, ak by niekto pociťoval príznaky choroby. Rybanský dodal, že takisto režim na internátoch bude základ s odporúčaným OTP.

Zdroj: TASR