Od septembra nastanú zmeny v MHD, pribudne nová linka, trolejbusová linka 208 sa neobnoví

1164

Dopravný podnik Bratislava upravuje prevádzku MHD nielen pre meniace sa správanie cestujúcich. Po analýze dopravnej situácie a vyhodnotení aktuálnych údajov z prepravy prispôsobuje cestovné poriadky liniek reálnemu stavu. Od 1. 9. 2021 pribudne viac spojov a na linkách MHD nastanú viaceré zmeny.

Spolu so septembrovým nástupom žiakov a študentov do škôl DPB obnovuje premávku liniek podľa režimu „školský rok“. Znamená to, že jednotlivé spoje budú premávať častejšie. Električky budú mať posilnenú dopravu počas pracovných dní od rána do večera, pričom v ostatných časoch sa vzhľadom na dostatočnú kapacitu vozidiel intervaly nemenia.

Pre zlepšenie dostupnosti v lokalite Ivanskej cesty zavádza DPB novú linku 163, ktorá bude premávať každý deň – ráno smerom na Račianske mýto a podvečer smerom na Ivanskú cestu. Trasa linky bude nasledovná: Za Mokráňom – Ivanská cesta – Trnavská cesta – Račianske mýto, pričom zastaví na všetkých zastávkach na trase. Linka 61, premávajúca medzi Hlavnou stanicou a letiskom, po novom nebude obsluhovať zastávku „Fafruny“ a aj vďaka spomínaným úpravám bude cesta na letisko rýchlejšia.

DPB tiež zjednocuje názvy zastávok pri nákupnom centre na Ivanskej ceste. Zastávka „Pestovateľská“ bude mať od septembra názov „Avion, IKEA“ rovnako, ako v opačnom smere. Na linke 139 zlepšuje dopravca vo vybraných časoch interval, takže linka bude počas celého dňa premávať každých 30 minút.

Novinky sa dotknú aj časti obyvateľov Palisád v centre mesta. Pre nízky počet cestujúcich DPB neobnoví trolejbusovú linku 208 a ako náhradu posilní linku 147. Trasu doterajšej linky 208 pokrývajú linky 209, 212, 205, 207 a 147. Tie poskytujú dostatočnú kapacitu aj pre ďalších cestujúcich. V záverečnom úseku linku 208 nahradí práve linka 147, ktorá bude oproti súčasnosti posilnená dvojnásobne. DPB tým zabezpečí nielen obsluhu zastávky „Šulekova“, ale aj celej oblasti smerom na Slavín a Kalváriu.

„Najzásadnejšou zmenou, vďaka ktorej budú cestujúci cestovať opäť komfortnejšie, je obnova režimu späť na školský rok. Znamená to viac spojov predovšetkým v špičkách pracovných dní. Ďalšie zmeny reagujú na aktuálne potreby mesta a jeho obyvateľov aj návštevníkov, preto posilňujeme dopravu tam, kde prieskumy ukazujú, že sú vozidlá plnšie,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

V súvislosti so septembrovými zmenami tiež DPB pripomína úpravu premávky MHD vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach. Kvalitné spojenie Ružinova s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami zabezpečí zmenená linka 78. Cez pracovné dni bude premávať po súčasnej trase (Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Ružinov – Nové SND), posilnená vloženými spojmi v úseku: Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Astronomická, vďaka čomu bude z Vrakune premávať častejšie (každých 5 minút v rannej, resp. každých 7 až 8 minút v odpoludňajšej špičke).

Zároveň DPB zavádza na tejto linke víkendovú prevádzku v úseku Stanica Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Astronomická, kde jej spoje budú nadväzovať na električky smerom do centra.

Aby časté dopravné   natoľko neovplyvňovali prevádzku hromadnej dopravy, DPB upravuje aj trasy liniek 79 a 87. Linka 87 bude od septembra premávať z Ovsišťa po zastávku „Toryská“ a odtiaľ na novú konečnú zastávku „Bodvianska“ na Železničnej ulici vo Vrakuni. Linka 79, ktorá pri intervale 60 minút náhodne meškala aj viac ako 30 minút a jazdila tak úplne mimo cestovného poriadku, bude premávať v úseku Stanica Podunajské Biskupice – Lieskovec – Topoľové.

Obsluhu Podunajskej ulice namiesto linky 79 zabezpečia regionálne autobusy liniek 720, 730 a 740, ktoré zastavujú na nových zastávkach, ponúkajú priame spojenie s Mlynskými nivami a nákupnými centrami po trase. Platia v nich cestovné lístky IDS BK rovnako, ako v MHD. Obsluhu ostatných skrátených úsekov liniek 79 a 87 prevezme posilnená linka 78.

DPB reaguje na zvyšujúci sa záujem cestujúcich o linku 65, ktorá spája Dolné hony s Avion Shopping Parkom, Zlatými pieskami, Vajnormi a Račou. Počas pracovných dní preto posilňuje intervaly, vďaka čomu bude napríklad v rannej špičke jazdiť každých 10 minút.

Počet spojov sa vo vybraných častiach dňa zvýši dokonca na dvojnásobok. Taktiež budú upravené aj cestovné poriadky liniek 67 a 70, aby boli skoordinované s ostatnými linkami a lepšie na ne nadväzovali. Linka 70, ktorá doteraz jazdila raz za dvadsať minút, dostane zlepšený, pätnásť minútový interval.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy